Nawigacja

Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja

Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja

Projekt "Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja" dla uczniów i pracowników naszej szkoły zakończył się 31 sierpnia 2018r.

Wszystkie zaplanowane działania i zajęcia dla dzieci zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Największą radość sprawiły dzieciom zajęcia edukacyjno – krajoznawcze. Wszyscy uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych na „Zielonej Farmie” w Żelimusze. Zorganizowana została 4-dniowa wycieczka do Warszawy. Odbyły się wszystkie zaplanowane zajecia edukacyjne.

 

Koordynator projektu: Jerzy Zasztowt

 

szkoła-logoue

Wraz z pierwszym dzwonkiem szkolnym w dziewiętnastu szkołach powiatu białogardzkiego rozpocznie się rekrutacja do nowego projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”.

 

Projekt opiewający na łączną wartość 2 837 878,72 zł realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w wysokości 2 412 196,91 zł).

Celem projektu jest: 
- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzącego do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, 
- szkolenia dla nauczycieli i rodziców,
- doposażenie szkół.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów realizowane będą w okresie 1 września 2017 r. – 
30 czerwca 2019 r. w następujących szkołach:

w mieście Białogard:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Świdwińska 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bol. Krzywoustego, ul. Chopina 8,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. M. Kopernika, ul. Grunwaldzka 53,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego, ul. Kołobrzeska 23;
w gminie Białogard:
- Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Rogowie, 
- Szkoła Podstawowa w Stanominie, 
- Szkoła Podstawowa im. ppor. R. Kuleszy w Kościernicy, 
- Gimnazjum im. I. Krasickiego w Pomianowie;
w gminie Karlino:
- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie, 
- Szkoła Podstawowa im. L. Kruczkowskiego w Karścinie, 
- Szkoła Podstawowa w Daszewie, 
- Szkoła Podstawowa Karwinie, 
- Zespół Szkół w Karlinie;
w gminie Tychowo:
- Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Tychowie, 
- Szkoła Podstawowa w Dobrowie;
w powiecie białogardzkim:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. J. Radomskiego w Tychowie, 
- Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie.

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa, zgody na udział w projekcie podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz niezbędne formularze można otrzymać już 1 września 2017 r. w ww. szkołach.

Termin realizacji projektu: 1 sierpnia 2017 r. – 31 lipca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

W naszej szkole w ramach projektu odbywały się bedą następujące działania:

- koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, komputerowe, przyrodnicze, języka angielskiego ( w okresie wrzesień 2017r. - czerwiec 2018r.)

- zajecia logopedyczne (w okresie wrzesień 2017r. - czerwiec 2018r.)

- wszyscy uczniowie wyjadą na zajęcia edukacyjno - przyrodnicze do Słowińskiego Parku Narodowego (wrzesień 2017r.)

- wszyscy uczniowie wyjadą na zajęcia edukacyjno - przyrodnicze do Wolińskiego Parku Narodowego (maj 2018r.)

- wszyscy uczniowie wezmą udział w zajeciach edukacyjno - przyrodniczych na Zielonej Farmie w miejscowości Żelimucha (maj 2018r.)

- 45  osobowa grupa pojedzie na 3-dniową wycieczkę edukacyjno - krajoznawczą do Warszawy (maj 2018r.)

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Kościernicy
    Kościernica 28
    78-200 Białogard
    NIP: 672-208-27-08
  • +48 94 3122399

Galeria zdjęć